Regressionshypnos

Regressionshypnos:

Regression betyder kort sagt återupplevelse eller tillbakagång och just detta är grunden i denna typ av terapi. Man går helt enkelt tillbaka och löser upp trauman. Genom hypnos så leder jag dig tillbaka i tiden och du får då möjlighet att låsa upp minnen och händelser som präglar din tillvaro idag. Genom att återuppleva händelsen/händelserna, så kan man få en insikt i vad själva grundorsaken var och få en ökad förståelse för sig själv. Mönster kan brytas, fobier och blockeringar kan släppa. Oftast så kan man sedan lämna det gamla bakom sig och gå vidare till nya härliga erfarenheter. Detta är inget som kan skada dig och jag har full kontroll över både dig och situationen som du upplever under hypnosen.

Detta är ingenting som är farligt på något sätt. Jag är utbildad i regressionshypnos. Vi kommer tillsammans att gå igenom hur det går till innan vi börjar och ditt välmående och bästa är mitt mål.